skip to Main Content

Proč studovat divadlo?

Svět se mění a divadlo s ním. V programu Divadelní studia se věnujeme se dějinám a současnosti jedné z nejstarších a nejvlivnějších kulturních forem vůbec. Divadlo je pro nás otevřené pole výzkumu: svébytné umění i obecný model kultury. Na naší katedře se zaměřujeme hlavně na divadelní kritiku, antické a středověké divadlo, teatralitu demonstrací, interkulturalismus, současné taneční performance a intermedialitu.

• Podporujeme kritické myšlení a máme silný vztah k praxi. Náš divadelní sál je k dispozici hereckým workshopům a studentským i profesionálním představením. S dalšími programy katedry zaměřenými na film nebo televizi a rozhlas rozvíjíme interdisciplinaritu a tím zvyšujeme uplatnitelnost studentů. Naši absolventi jsou vědkyně i režiséři, kulturní redaktorky i kreativní producenti.

Že všichni hrajeme divadlo a máme své role a rituály? Jak souvisí performance s digitálními médii, muzikál s operou nebo tanec s překračováním hranic kultur? Jak fungovala za komunismu cenzura i svobodná kultura? Opravdu má tanečník tělo bez orgánů? Vše si vysvětlíme. Vítáme každého, kdo chce skrze divadlo myslet o světě.

Co u nás můžeš studovat?

V současnosti si můžeš zvolit Divadelní studia jako hlavní studijní program (maior) v kombinaci s různě zaměřeným vedlejším programem (minor), případně divadlo naopak studovat jako program vedlejší.

V rámci Divadelních studií se setkáš s historickými i teoretickými předměty, ale i s řadou praktických kurzů zaměřených na divadelní dramaturgii, produkci a kritiku nebo audiovizuální dokumentaci představení. Naše katedra také nabízí řadu interdisciplinárních kurzů z teorie umění, kultury a médií.

Divadelní studia doporučujeme kombinovat s dalším programem z nabídky naší katedry, tedy Televizními a rozhlasovými studii, nebo Filmovými studii. Usilujeme o vzájemný dialog a interdisciplinaritu napříč těmito studovanými oblastmi.

Divadelní studia můžeš případně propojit i s dalšími programy z nabídky celé fakulty. Pro budoucí uplatnění se může hodit i kombinace s cizím jazykem, muzikologií, sociologií, historií, ale i dalšími programy.

Dobře míněná rada zní: Pokud zkombinuješ divadelní studia s Filmovými studii nebo Televizními a rozhlasovými studii, čeká tě pouze jedna přijímací práce. Se zájmem o divadlo si brzy doplníš znalosti z audiovizuální kultury

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Utváříme veřejný prostor

Olomouc je skvělým univerzitním městem a naše katedra sídlí v samém centru v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu. Jako univerzita oživujeme iniciativami Zaparkuj nebo Majálesem veřejný prostor a jsme na to hrdí. Tvář města jednoznačně utváří sami studenti a studentky. Blízký kultovní klub Vertigo, sousední kabaret Nabalkoně a vyhlášenou restauraci Konvikt založili absolventi katedry.

• Máme silný vztah k praxi

Úzce spolupracujeme s řadou mezinárodních festivalů jako Divadelní Flora, Academia Film Olomouc (AFO), Prix Bohemia Radio nebo Přehlídka filmové animace a nových médií (PAF).

Stáže v kulturních institucích a divadlech jsou samozřejmostí. Výborné kontakty máme s olomouckými komorními scénami Divadlo Tramtarie a Divadlo na cucky – vedou je naši absolventi. Spolupracujeme také s Moravským divadlem Olomouc a Centrem experimentálního divadla v Brně. Udržujeme vztahy s řadou českých divadel a kulturních organizací.

Máme vlastní divadelní sál! Pořádáme workshopy s praktickými tvůrci a tvůrkyněmi, ale nejen to. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity a můžeš se zapojit do bohatého spolkového života.

• Podporujeme kritické myšlení

I statut na sociálních sítích potřebuje věcnost a pointu, i v běžném životě se hodí umět argumentovat a dokázat třeba přebít fake news fakty. Už od prváku můžeš rozvíjet svou schopnost kritického myšlení v analytických seminářích. Na hodinách diskutujeme o současném umění, politickém divadle nebo kulturní identitě.

Viděl si skvělé nebo hrozné představení a máš názor? Můžeš přispívat na server Divá báze a nebo se zapojit do redakcí festivalových zpravodajů. Vyjíždíme na festivaly i jednotlivá představení po celé republice nebo do blízké Vídně.

Také spolupořádáme s Masarykovou univerzitou a Varšavskou univerzitou mezinárodní letní školu v Josefově zaměřenou na kulturní performance a veřejný prostor.

Jak se k nám dostaneš?

• Především je nutné si do 15. března podat elektronickou přihlášku ke studiu.

Přijímací zkouška má pro všechny bakalářské studijní programy dvě kola:

Katederní kolo, kde posíláte písemnou práci, a fakultní kolo, které tvoří test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách (SPF).

Jako písemnou práci vypracujte esej, analýzu či kritiku a seznamu 15 divadelních představení, přečtených divadelních her nebo literatury o divadle. Podrobnosti najdete zde.

Kde se uplatníš?

• Naši absolventi a absolventky působí na různých pozicích v uměleckých, kulturních a vzdělávacích institucích, ve státní správně, nebo úspěšně rozjeli vlastní podnikání. Patří mezi ně režisér a dramatik David Drábek, kulturní redaktorka Českého rozhlasu Vltava Veronika Štefanová, vedoucí Divadelního ústavu Ondřej Svoboda, ředitel Divadla na Cucky Jan Žůrek, ředitel online divadelní streamovací služby Dramox Martin Zavadil nebo dramaturgyně Národního divadla Ilona Smejkalová. Můžeš být jako oni, nebo se vydat vlastní cestou.

• Uplatníš se jako dramaturg nebo dramaturgyně v divadle nebo rozhlase nebo divadelní a kulturní publicista v novinách, na internetu nebo v televizi.

• Budeš schopen se zapojit do produkce významných divadelních festivalů, divadelních či rozhlasových konferencí, zvládneš dobře práci v divadelním, rozhlasovém nebo televizním archivu.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajích či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Můžeš spustit své vlastní podnikání nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkci, v mediálních a reklamních agenturách, v rádiích a nakladatelstvích.

• Rozhodně se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se dějinami a teorií umění či výzkumem kulturních průmyslů. Samozřejmě můžeš pokračovat v navazujícím magisterském studiu, prohloubit nabyté znalosti a stát se expertkou nebo expertem v oblasti podle zvolené kombinace programů.

Kam budeš moc vyjet studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu. Mezi oblíbené destinace patří Utrecht nebo Groningen v Nizozemsku nebo italská Bologna. Skvělé divadlo i způsoby jeho studia můžeš poznat na Vídeňské univerzitě, v Mnichově nebo v Lodži.

Kdo tě bude učit?

Tatjana Lazorčáková
Mým oborem jsou dějiny českého divadla, speciálně studiová a alternativní divadla, mikrohistorie divadla a divadelní kritika. Ráda tě seznámím s českým divadlem od šedesátých let minulého století až do současnosti. Jako divadelní kritička stále cestuji za divadlem po celé republice, často se skupinou studentů ze svých seminářů.  Určitě se potkáme na divadelních festivalech nebo ve stylových olomouckých kavárnách.

Jitka Pavlišová
Jsem stále na cestách mezi Olomoucí – Prahou – Vídní. Cestuji za současným tancem, performance, německým a rakouským dramatem. Často s sebou vezu i skupinu studentů, navštěvujeme progresivní taneční performance třeba při vídeňských vystoupeních. Překládám texty z angličtiny a němčiny, někdy taky luštím švabach zámeckých Lichtenštejnů.

Martin Bernátek
Zabývám se vztahy divadla a audiovizuální kultury a obecnými otázkami studia představení. Seznámím tě se základy oborové metodologie, v seminářích budeme rozvíjet kritické myšlení o dějinách divadelní kultury, budeme také mluvit o scénografii, divadelní architektuře nebo o loutkovém a objektovém divadle. Preferuji skupinovou práci a vyznávám osobní přístup ke studijícím.

Anna Gáborová
Mám na starosti administrativu katedry. Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně. Budeme se ale potkávat i v Dokumentačním centru, kde budete pod mým dohledem pracovat na archivních výzkumech.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top